Şirketimizde İş veya Staj başvurusunda bulunabilmek için info@emtasenerji.com adresine CV’nizi gönderebilirsiniz.

"Doğru işe, doğru insan" prensibiyle hareket eden EMTAŞ'ta işe alım süreci, her pozisyon için belirlenmiş olan teknik ve davranışsal yetkinlikler göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. İşe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini de yetkinlikler oluşturur. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin, adaylarımızın aşağıdaki ana yetkinliklere sahip olması önemlidir.

  • Yön Belirleme
  • Takım Çalışması
  • İletişim
  • İşbirliği Geliştirme
  • Sonuç Odaklılık
  • Yaratıcılık ve Girişimcilik
  • Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
  • Farklılıklara Uyum ve Yönetme
  • Müşteri Duyarlılığı
  • Aidiyet Duygusu

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili şirketimiz tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada hedefimiz, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Kendini ve çalıştığı kurumu ileriye taşıyacak, motivasyonu yüksek, nitelikli, yaratıcı ve dinamik takım oyuncularını EMTAŞ ailesine katmak en büyük amacımızdır.

"Bizi geleceğe götürmeye yardımcı olabilecek farklı geçmişlerden, deneyimlerden ve bakış açılarından çalışanlara sahip olduğumuzda daha güçlü bir şirket olacağımızı biliyoruz. İştiraklerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla, çeşitli ve kapsayıcı bir çalışma ortamına bağlıyız."

Şirketimize iş veya staj başvurusunda bulunmak için info@emtasenerji.com adresine CV’nizi gönderebilirsiniz.