Kalite Politikamız

Piemsoft Yazılım firması olarak hizmet verdiğimiz tüm alanlarda müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak anlayarak, tarafsız ve bağımsız bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

Başlanan her projeyi değerlerimizden ödün vermeden zamanında, projeye tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,

Kalite sistemleri çerçevesinde süreç bazlı yaklaşım sergileyerek; hedef ve risk odaklı çalışmalar yürüterek sürdürebilir büyümeyi ve verimliliği, personelimizin de katılımı ile sağlamayı,

Yasal ve diğer şartları yerine getirerek topluma ve çevreye saygılı bir firma olmayı,

Çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için yetkinlik bazlı değerlendirme yaparak gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek sürekli iyileştirmeyi sağlayıp, dijitalleşen dünyaya uyum sağlamayı,

Katma değerli çalışmalarımızı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi, ihtiyaca göre geliştirmeyi ve uygulamayı,

Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamayı,

Dış kaynak kullanımı yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak tedarikçilerimizde benzer kalite yaklaşımı için yetkin tedarikçilerin seçilmesi ve bu tedarikçilerin geliştirilerek sürdürülebilir hizmet sağlamayı hedeflemekteyiz.