GENEL ŞARTLAR

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar www.piemsoft.com (site) sitesindeki PİEMSOFT YAZILIM VE EĞİTİM SAN.TİC.PAZ.LTD.ŞTİ (firma) firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.


1.Tanımlar 

PİEMSOFT: www.piemsoft.com alan adlı web sitesinin sahibi olan PİEMSOFT YAZILIM VE EĞİTİM SAN.TİC.PAZ.LTD.ŞTİ şirketini ifade etmektedir.

SİTE/WEB SİTESİ: www.piemsoft.com  alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

KULLANICI: SİTE’ ye giriş yaparak çevrimiçi ortamda erişim sağlayan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

 1. Sorumluluklar

2.1 Firma, sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 
2.2 Site, görüntülemek veya indirmek üzere spesifik bilgi ve yazılımların yanı sıra duruma göre ilgili belgeleri de içerir.
2.3 Firma, istediği zaman kısmen veya tamamen sitenin faaliyetini durdurma hakkını saklı tutar. Internet ve bilgisayar sistemlerinin doğası gereğince firma, sitenin sürekli kullanılabilirliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
2.4 Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 
2.5  Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

 1.  Fikri Mülkiyet Hakları

3.1. İşbu Site ’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site ’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
3.2. Site ’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 1. Gizli Bilgi

4.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

4.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

4.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 1. Garanti Vermeme

İş bu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlana bilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

 1. Virüsler

Piemsoft Web Sitesini virüslerden korumaya yönelik her türlü çabayı göstermesine karşın PİEMSOFT, Web sitesinin virüssüz olduğu konusunda hiçbir garanti veremez. Kullanıcı, kendi koruması için uygun güvenlik önlemleri sağlamak üzere gerekli girişimlerde bulunacak ve herhangi bir bilgi, yazılım veya belge indirmeden önce bir virüs tarayıcı kullanacaktır.

 1. Köprü Bağlantılar

PİEMSOFT Web Sitesi üçüncü tarafların Web sitelerine yönelik köprü bağlantılar içerebilir. PİEMSOFT, bu tür Web sayfalarının içeriklerinden sorumlu değildir ve bu tür Web siteleri veya içerikleriyle ilgili sunumlar yapmaz ya da bunları kendine aitmiş gibi aktarmaz. PİEMSOFT, bu tür Web sayfalarındaki bilgileri kontrol etmez ve burada verilen içeriklerden ve bilgilerden sorumlu değildir. Bu tür Web sayfalarının kullanımının riski yalnızca Kullanıcıya aittir.

 1. Mücbir Sebep

Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve PİEMSOFT ’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Hukukun mücbir sebep olarak saymış olduğu durumlar sebebi ile PİEMSOFT ‘un Şartlar ve Kullanım Koşullarına ilişkin belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle PİEMSOFT sorumlu olmamakla beraber, bundan dolayı kullanıcılar ve sair 3. kişilerin PİEMSOFT’dan herhangi bir nam altında tazminat talep etme hakkı söz konusu değildir.

 1. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu Şartlar ve Kullanım Koşullarında yer alan herhangi bir hükmün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Kullanıcı/lar Şartlar ve Kullanım Koşulları içeriğinde belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde bu ihlal sebebi ile hukuki ve cezai olarak şahsen sorumlu olacaklardır. Böyle bir durumda PİEMSOFT ‘un da ticari itibarının sarsılması nedeniyle kullanıcı/lar’dan tazminat talep etme hakkı saklıdır.

 1. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 1. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Şartlar ve Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve Şartlar ve Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Isparta Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.